مشخصات ملک

شماره ملک10040612 تاریخ ثبت1398/06/17 تعداد بازدید13
 • نوع ملک :

  زمین
 • وضعیت :

  فروش
 • قیمت :

  قيمت هر متر مربع 1.3ميليون تومان قيمت کل 75ميليارد تومان
 • آدرس کامل :

  - منطقه فرهنگ شهر
 • مشخصات عرصه :

  57500متر
 • امتیازات :

 • مشخصات زیربنا :

 • وضعیت سند :

 • تجهیزات :

 • توضیحات :

  * شماره ملک در اینترنت: 3406590 * شماره ملک در سالکی: 10040612 * شماره ملک در اینترنت: 3406590 * شماره ملک در سالکی: 10040612 * شماره ملک در اینترنت: 3406590 * شماره ملک در سالکی: 10040612 * شماره ملک در اینترنت: 3406590 * شماره ملک در سالکی: 10040612 *

مشخصات مالک

 • مالک :

  كارشناسان و مشاورين املاك جنگي شعبه 1و 2 و 3
 • تلفن :

  36272777,36274863,36270405-36283805-36344041-36344050
 • شرح :

  123