مشخصات ملک

شماره ملک10041049 تاریخ ثبت1398/07/17 تعداد بازدید7
 • نوع ملک :

  خانه
 • وضعیت :

  فروش
 • قیمت :

  قيمت کل 4.48ميليارد تومان
 • آدرس کامل :

  - منطقه صنایع
 • مشخصات عرصه :

  332متر-کاربري اداری تجاری مسکونی
 • امتیازات :

 • مشخصات زیربنا :

  درب از حیاط و ساختمان-سن بنا قديمي
 • وضعیت سند :

  سيم سرب ملكي
 • تجهیزات :

 • توضیحات :

  سه بر-51 متر بر - تنها ملک دارای موافقت تجاری و خدماتی منطقه- * شماره ملک در اینترنت: 3424907 * شماره ملک در نوروز زاده: 10041049 * شماره ملک در اینترنت: 3424907 * شماره ملک در نوروز زاده: 10041049 * شماره ملک در اینترنت: 3424907 * شماره ملک در نوروز زاده

مشخصات مالک

 • مالک :

  كارشناسان و مشاورين املاك جنگي شعبه 1و 2 و 3
 • تلفن :

  36272777,36274863,36270405-36283805-36344041-36344050
 • شرح :

  123